Domtica

Hier op zijn verschillende projecten die je om en in huis kunt gebruiken. ( hier wordt nog aangesleuteld )

         Licht 

                                  RGB spots
                                  RGB LEDS balken
                                  LED tafel  of PC tafel     (concept )

        Control

                                   WEBbased temperatuur regeling  (conept )
                                   Sweeperbot

        Beveiliging  

                                    Camera beveiliging 
                                    RFID keys

                               
       Energie 

                                    Green - Energie

Inspreatie en bronnen             

Links:  

           http://www.bwired.nl/   ( hobbie project waarbij beste man hele huis heeft aangepast )

            http://www.arduino.cc/  ( open soures micocontroler met voorbeelden ) 

            http://www.roborealm.com/ ( De site waar je dikke beeldverweking software kunt krijgen )